Zaak T-382/06: Arrest van het Gerecht van 24 maart 2011 — Tomkins/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG is vastgesteld — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Duur van inbreuk” )