2010/736/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 1 ta' Diċembru 2010 fir-rigward ta' kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għas-sena 2011, lil ċerti laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kontroll tal-ikel u l-għalf (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8350)