Návrhy generálneho advokáta - Jacobs - 15. septembra 2005.