Kawża C-426/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court of the United Kingdom fit- 12 ta’ Awwissu 2011 — Mark Alemo-Herron et vs Parkwood Leisure Ltd