Written question E‑7888/10 Marc Tarabella (S&D) lill‑Kunsill. Dispożizzjonijiet legali skont il‑mudell tal‑liġi tal‑Istati Uniti dwar l‑hekk imsejħa “minerali li joħolqu kunflitti”