Direttiva tal-Kummissjoni 2010/61/UE tat- 2 ta’ Settembru 2010 li tadatta għall-ewwel darba l-Annessi għad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi għall-progress tekniku u xjentifiku Test b’relevanza għaż-ŻEE