Written question E-010137/10 Antonyia Parvanova (ALDE) lill-Kummissjoni. Miżura relatata mal-istabbiliment ta’ rziezet għal agrikolturi żgħażagħ skont il-programm tal-iżvilupp rurali fil-Bulgarija