Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 186/16/COL tat-12 ta' Ottubru 2016 dwar il-konformità tar-rata unitarja tan-Norveġja għall-2016 skont l-Artikolu 17 tal-Att imsemmi fil-punt 66wm tal-Anness XIII tal-Ftehim ŻEE (ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 391/2013 tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru) [2016/2052]