TITJUR Sentenza tal-Qorti Ġenerali (it-Tielet Awla) tal-10 ta' Lulju 2012. # Holding kompanija Interspeed a.d. vs Il-Kummissjoni Ewropea. # Responsabbiltà mhux kuntrattwali - Relazzjonijiet esterni - Sejħa għal offerti maħruġa mill-EAR li tikkonċerna xogħol fuq il-fruntiera ta' Preševo (Is-Serbja), il-finanzjament għal dan ix-xogħol u miżuri oħra relatati - Nuqqas ta' rabta kawżali. # Kawża T-587/10. Interspeed vs Il-Kummissjoni