Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 892/2012 av den 27 september 2012 om fastställande av de representativa priserna och tilläggstullarna för import av vissa sockerprodukter för regleringsåret 2012/2013