Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 892/2012 tas- 27 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor għas-sena tas-suq 2012/2013