Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 892/2012 ( 2012. gada 27. septembris ), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem 2012./2013. tirdzniecības gadā