Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 892/2012, annettu 27 päivänä syyskuuta 2012 , sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013