Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 892/2012 ze dne 27. září 2012 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2012/2013