Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 на Комисията от 27 септември 2012 година за определяне на представителните цени и размерите на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта за 2012/2013 пазарна година