Uredba (ES) št. 1366/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 glede izhodiščnega leta za dodelitev kvot delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za države članice, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004