Regulamentul (CE) nr. 1366/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 în ceea ce privește anul de referință pentru atribuirea cotelor de hidroclorofluorocarburi pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004$