Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1366/2006 ( 2006. gada 6. septembris ), ar kuru attiecībā uz bāzes gadu daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu kvotu piešķiršanai groza Regulu (EK) Nr. 2037/2000, ņemot vērā dalībvalstis, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 1. maijā