Az Európai Parlament és a Tanács 1366/2006/EK rendelete ( 2006. szeptember 6. ) a 2037/2000/EK rendeletnek a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótái elosztásának báziséve tekintetében történő módosításáról, tekintettel az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamokra