Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1366/2006, 6. september 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2037/2000 osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide määramise võrdlusaasta osas Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide suhtes