Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1366/2006 ze dne 6. září 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004