Uredba Komisije (EZ) br. 1482/97 od 28. srpnja 1997. o utvrđivanju odredaba za slobodnu zonu Madeire za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 122/96 o uspostavi povoljnijeg tarifnog postupanja za uvoz određene robe u slobodne zone Madeire i Azora zbog njezine uporabe u posebne svrhe$