Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 96/2012 tas- 6 ta’ Frar 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex