Kawża C-185/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas- 26 ta’ Jannar 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja — Direttivi 73/239/KEE u 92/49/KEE — Traspożizzjoni żbaljata u mhux kompluta)