Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema  „Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării – Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe” COM(2011) 637 final și COM(2011) 638 final