Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (it-Tielet Awla) tal-15 ta' Marzu 2006.