Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 15. märts 2006.