Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. júla 2012$