Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 19. jūlija spriedums$