Kawża C-363/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal- 1 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja ( “Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/414/KEE — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq — Protezzjoni tad-data” )