Written question E-004519/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Promozzjoni tar-riċiklaġġ fil-Greċja