Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1270 ze dne 11. září 2020 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2020) 6326) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)