2010/673/UE: Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat- 2 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2010/19)