Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/57/EG när det gäller undersökningar som gjorts under officiell övervakning samt likvärdighet för utsäde som producerats i tredje land (KOM(2004)0263 – 14410/2004 – C6-0010/2004 – 2004/0086(CNS))