Odporúčanie Rady z  12. júla 2011 , ktoré sa týka národného programu reforiem Portugalska na rok 2011