Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 25/06/2012 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.6592 - NAXICAP / ACHARES / PRO-STRUCT / ACCENT JOBS FOR PEOPLE) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Franċiz biss huwa awtentiku)