Ittra ta’ emenda nru 2 għall-abbozz tal-baġit preliminari għall-2005 - Volum 1 : Dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul - Volum 4 : Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq bit-taqsima - Taqsima III – Il-Kummissjoni