Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-ħruġ u l-użu ta’ EUR 18-il miljun mill-biljun euro marbut b’kondizzjoni taħt id-9sa FEŻ (EDF) biex ikopru l-finanzjament tal-Programm Indikattiv Nazzjonali ta’ Timor Leste matul il-perijodu 2006-2007 {SEG(2005) 242}