Komisijas Regula (EK) Nr. 690/2008 ( 2008. gada 4. jūlijs ), ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (Pārstrādāta redakcija)