Komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008, 4. juuli 2008 , millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (Uuestisõnastamine)