Cauza C-368/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 6 mai 2019 — Telecom Italia SpA și alții/Roma Capitale și alții