Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 17 ta' Awwissu 2006 dwar il-finanzjament għall-2006 ta' l-infiq li jikkonċerna s-sostenn għall-informatika u l-azzjonijiet ta' komunikazzjoni fil-qasam tas-saħħa u tal-benesseri ta' l-annimali