Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-18 ta' Novembru 2004.#Anna Fascicolo et. vs Regione Puglia et. (C-10/02) u Grazia Berardi et. vs Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 et. (C-11/02).#Talba għal deċiżjoni preliminari: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - l-Italja.#Moviment liberu tat-tobba - Direttivi 86/457/KEE u 93/16/KEE -Rikonoxximent ta' diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali - Obbligu ta' l-Istati Membri li jissuġġettaw l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib, bħala tabib ġenerali, taħt l-iskema tagħhom tas-sigurtà soċjali, għall-pussess ta' diploma speċifika - Drittijiet kweżiti - Ekwivalenza ta' l-awtorizzazzjoni miksuba qabel l-1 ta' Jannar 1995 mad-diploma ta' taħriġ speċifiku - Determinazzjoni tal-lista tat-tobba ġenerali sabiex jiġu mimlija l-postijiet disponibbli f'reġjun skond il-kwalifiki li jkollhom.#Każijiet Magħquda C-10/02 u C-11/02. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-18 ta' Novembru 2004.