predmet T-239/17: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2019. — Njemačka protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci koje je izvršila Njemačka — Paušalni financijski ispravak primijenjen zbog nedovoljne učestalosti ključnih kontrola — Godišnja obveza izračuna i knjiženja kamata — Članci 31. i 32. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 — Članak 6. točka (h) Uredbe (EZ) br. 885/2006 — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost”)