Written question E-006551/11 Daniel Caspary (PPE), Thomas Ulmer (PPE), Markus Pieper (PPE) u Herbert Reul (PPE) lill-Kummissjoni. L-UE biħsiebha teżenta liċ-Ċina mit-taxxa fuq l-emissjonijiet ta' CO2 għat-titjiriet