Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par vienādas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principa īstenošanu nodarbinātības un nodarbošanās jautājumos (pārstrādāta versija) (iesniegusi Komisija saskaņā ar EK Līguma 250. panta 2. punktu)