2011/264/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 28 ta’ April 2011 dwar l-istabbiliment ta’ kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti għall-ħasil tal-ħwejjeġ (notifikata bid-dokument numru C(2011) 2815) Test b’relevanza għaż-ŻEE