Written question E-004834/11 Willy Meyer (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Proċedura ta’ ksur kontra Spanja minħabba ksur tad-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma urban mormi: is-sitwazzjoni f’Galicia