Written question E-010188/10 Jim Higgins (PPE) lill-Kummissjoni. Investistimenti fil-proprjetà immobbli