Kommissionens förordning (EU) 2015/2241 av den 1 december 2015 om förbud mot fiske efter makrill i VIIIc, IX och X samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för portugisisk flagg